Stemstress met zwevende kiezers

Featured Video Play Icon

Aan de hand van stellingen over verkiezingsthema's doet een groep jonge zwevende kiezers een live stemwijzer in de studio. Onder leiding van Amber Kortzorg en Raïsha Zegelaar krijgen de jongeren informatie over de onderwerpen om er zo achter te komen op welke partij ze moeten stemmen. Twijfelen is geen optie, ze moeten kiezen!

Stelling: De verkoop van softdrugs door coffeeshops moet verboden worden.

Stelling: De regering moet stoppen met geld geven aan grote bedrijven die veel fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen gebruiken.

Het vorige kabinet werd het niet eens over gezinshereniging. In het kort geeft dat vluchtelingen nadat zij een verblijfsvergunning hebben gekregen de mogelijkheid om een deel van hun familie ook naar Nederland te halen. De politiek is hier erg verdeeld over, maar wat vindt ons panel jongeren van dit vraagstuk?

Stelling: Mogen vluchtelingen ook hun familie naar Nederland halen?

Stikstof is een complex onderwerp in de politiek. De uitstoot van stikstof is in Nederland al een hele tijd te hoog en dat is slecht voor de natuur. Om die uitstoot te verminderen wordt naar de boeren gekeken. Maar hoe ver kan de overheid daarin gaan? Ons panel jongeren gaat proberen een mening te vormen.

Stelling: Boeren wel of niet gedwongen uitkopen vanwege stikstof

Na de vorige verkiezingen kwam bijna de helft van de Tweede Kamerleden uit Noord- en Zuid-Holland. Uit de andere provincies komt dan ook vaak de klacht dat Den Haag niet genoeg oog heeft voor de regio. Dit is op te lossen met een ander kiesstelsel. Maar vindt het panel dat wel nodig?

Stelling: Uit iedere regio evenveel Tweede Kamerleden

Als je zorg in het ziekenhuis of medicijnen nodig hebt, kan het zijn dat je die eerst zelf moet betalen tot maximaal 385 euro. Dat is het eigen risico in de zorg. Veel partijen willen dit afschaffen omdat het een 'belasting op ziek zijn' is, maar daardoor zal de zorgverzekering wel voor iedereen duurder worden. Wat vindt ons panel?

Stelling: Eigen risico moet worden afgeschaft

In Nederland komen we veel woningen tekort. En tegelijkertijd is de ruimte waarop gebouwd kan worden heel schaars. We zouden ervoor kunnen kiezen om huizen op landbouwgrond te gaan bouwen, maar dan moeten er wel boeren weg. Ons panel probeert hierover een mening te vormen.

Stelling: Meer huizen op weilanden

Zeker zestig procent van al het geld in Nederland is in handen van de rijkste tien procent. Veel partijen vinden die verhouding scheef en vinden dat mensen met veel vermogen best meer belasting mogen betalen. Aan de andere kant betalen de rijken in Nederland nu al de meeste belasting van iedereen. Welke kant kiest ons panel?

Stelling: Meer belasting op vermogen

Geef een reactie